Heb je moeite om in te slapen? Lukt het je niet om door te slapen? Wordt je telkens veel te vroeg wakker?

Goed slapen is een belangrijk element in het creëren van de juiste balans in je leven. Slapen ondersteunt het herstellend vermogen van je lichaam en geest. Reparatiemechanismen en verwerkingsprocessen vinden vooral ’s nachts plaats. Een chronisch slaaptekort kan dan ook verregaande gevolgen hebben voor je gezondheid. Vermoeidheid, concentratie problemen, een benauwd gevoel, een kort lontje hebben… het zijn allemaal mogelijke gevolgen van slecht slapen.

Wat kan de psychosomatisch therapeut voor u betekenen?

De psychosomatisch therapeut benadert je lichamelijke klachten, mentale klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van jouw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van jouw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. De onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van de klachten en het slaapprobleem worden inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De psychosomatisch therapeut helpt je met:

  • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
  • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
  • Adem-ontspannings- en bewustwordingsoefeningen
  • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “je leert adequater omgaan met de gevolgen van jouw slaapprobleem waardoorje minder stress ervaart en je uit de vicieuze cirkel van slecht slapen komt”.