Wat is vermoeidheid?

Vermoeidheid zou je kunnen beschrijven als een gebrek aan energie. 

Het lukt je niet goed meer om datgene te doen wat je zou willen of moeten doen. Je voelt je niet zo fit alsje anders kan zijn. Bewegen, praten, denken, alles gaat moeilijker vanwege de uitputting.

Je kan op verschillende manieren vermoeid raken. Het kan zijn dat je een tijd lang meer hebt willen doen dan dat jouw lijf en hoofd dat toelaten. Het kan ook zijn dat je een tijd lang te weinig hebt gedaan en daardoor steeds minder aan kan.

Door te herkennen wat voor soort vermoeidheid je hebt, kan je  gerichter aan een oplossing werken. Als je fysiek vermoeid bent, ervaar je bijvoorbeeld vermoeidheid in je lijf. Als je mentaal vermoeid bent, ervaar je bijvoorbeeld veel drukte en vermoeidheid in uw hoofd.

Vermoeidheid wordt door iedereen anders ervaren.

Dit zijn veelvoorkomende symptomen van vermoeidheid:

  • snel geprikkeld zijn;
  • emotioneel reageren;
  • hoofdpijn;
  • lusteloos gevoel;
  • sloomheid;
  • veel gapen;
  • droge ogen;
  • vergeetachtigheid;

Wat kan de psychosomatisch therapeut betekenen voor je?

Als het voor je niet duidelijk is waarom je zo vermoeid bent of wanneer je moeilijk grip kunt krijgen op je vermoeidheid kan je terecht bij een psychosomatisch therapeut. 

Allereerst wordt navraag gedaan naar eventuele onderzoeken die al hebben plaatsgevonden, indien nodig zal er ook afstemming zijn met de huisarts om een specifieke oorzaak van uw vermoeidheid uit te sluiten. 

Wanneer er geen specifieke oorzaak is voor je vermoeidheid of de vermoeidheid niet volledig in het beeld past van bijvoorbeeld een aandoening die je hebt, dan zal de psychosomatisch therapeut met je onderzoeken wat invloed heeft op de ervaren vermoeidheid. 

Indien je samen met jouw therapeut tot inzichten bent gekomen wordt er gekeken wat je daar zelf in kunt veranderen. Welke ondersteuning daarvoor nodig is, je stemt dat af met de psychosomatisch therapeut. 

Hierbij valt te denken aan; hoe balans te houden in wat je doet op een dag, het verbeteren van de slaapkwaliteit, het vermogen om te ontspannen of in te spannen te verbeteren. 

De behandeling is maatwerk zoals iedere behandeling bij een psychosomatisch therapeut. 

Voor meer informatie over vermoeidheid verwijzen we u naar de website www.gezondheidsplein.nl